Säkerhetsvarning XGO2 klockor Säkerhetsvarning XGO2 klockor

Säkerhetsvarning XGO2 klockor

Säkerhetsvarning XGO2 klockor

Vi har fått meddelanden från några XGO2-användare om att de har fått okända popup-meddelanden på sina klockor. Vi undersöker för närvarande om dessa meddelanden har tagits emot via SMS. Om du får okända meddelanden eller innehåll på din klocka, smartphone eller dator bör du aldrig interagera eller klicka med innehållet.

Skulle du uppleva något som ser misstänkt ut, kontakta vår kundtjänst omedelbart så att vår kundtjänst kan vidta omedelbara åtgärder.

Klicka här för att skicka in en begäran

Artiklar i detta avsnitt