Senaste uppdateringen angående rapporten som publicerades av mnemonic.no den 12 oktober. Senaste uppdateringen angående rapporten som publicerades av mnemonic.no den 12 oktober.

Senaste uppdateringen angående rapporten som publicerades av mnemonic.no den 12 oktober.

Xplora Mobile tar integritet och potentiella säkerhetsbrister på största möjliga allvar. Våra kunder kan vara helt säkra på att ingen har fått tillgång till deras information eller personupplysningar.

Mnemonic har inte fastställt att något säkerhetsbrott har ägt rum. Informationssäkerheten för våra kunder har inte brutits. Kommunikationen mellan klockan och servern är krypterad och ingen har fått obehörig åtkomst till krypteringsnycklarna.

Den potentiella säkerhetsbristen baserades på en oanvänd kod och kräver att flera komplexa steg utförs i en laboratoriemiljö.

Det är viktigt att poängtera att den potentiella säkerhetsbristen krävde fysisk åtkomst till Xplora-klockan och det privata telefonnumret. Även med åtkomst till både klockan, telefonnumret och ett krypterat SMS så gick bilden från klockans kamera endast till Xploras server i Tyskland i en mycket säker Amazon Web Services-miljö som inte är tillgänglig för en tredje part.

Vi har genomfört en omfattande granskning sedan vi underrättades och har inte hittat någon indikation på att metoden har använts.

Sedan vi underrättades så har vi utvecklat en uppdatering för Xplora 4 som eliminerade den oanvända koden, som Mnemonic menade var misstänkt. Uppdateringen gick ut kl 08.00 den 9 oktober.