För att ansluta din XPLORA 4 till WiFi så måste du göra detta via själva klockan. Detta kan du göra enkelt genom att göra följande:

1. Tryck på klockans startskärm och bläddra fram till "Inställningar"

2. Bläddra ned till WiFi-ikonen och tryck på den.

3. Välj rätt WiFi, skriv in lösenordet och tryck sedan på "OK".

Du har nu anslutit XPLORA-klockan till WiFi. Du kan upprepa samma process på de platser med WiFi där klockan brukar befinna sig, och likt en vanlig mobiltelefon så kommer klockan ihåg nätverken man lägger till och ansluter sig automatiskt.

XPLORA 4 är inte beroende av WiFi för att fungera, men den kommer att visa en mer precis position om den befinner sig inomhus och är ansluten till WiFi.

 

Ska_rmavbild_2020-10-15_kl._11.19.00.png