XGO2 - Legg til ekstra administrator XGO2 - Legg til ekstra administrator

XGO2 - Legg til ekstra administrator

 

XGO2 tillater opp til to administratorer. Begge administratorene vil ha nesten de samme rettighetene, der den eneste forskjellen er at den første administratoren kan tilbakestille klokken fra sin app. Merk at administratorene kan slette hverandre fra klokken, så sørg for at du stoler på vedkommende som blir tildelt tilgang. 

  1. Personen du ønsker å legge til som administrator må laste ned Xplora-appen på sin smarttelefon og opprette en ny konto med sitt telefonnummer.
  2. Legg deretter til vedkommende som kontakt i kontaktlisten via appen til den første hovedadministratoen (dersom dette er gjort tidligere kan du hoppe over dette steget).
  3. Når den nye brukeren er lagt til som kontakt, kan vedkommende tildeles administratorrettigheter via kontaktlisten i appen. Klikk deg inn på den spesifikke kontakten du vil gi administratorrettigheter, og klikk deretter på “Angi som administrator”.

 

Du kan legge til opptil 50 kontakter som kan ringe og sende SMS til klokken. Dersom de laster ned appen på sin smarttelefon, kan de også sende og motta chats fra klokken.