Siste oppdatering vedrørende rapport publisert av mnemonic.no den 12 oktober. Siste oppdatering vedrørende rapport publisert av mnemonic.no den 12 oktober.

Siste oppdatering vedrørende rapport publisert av mnemonic.no den 12 oktober.

Xplora tar personvern og potensielle sikkerhetsbrister svært alvorlig. Våre kunder kan være trygge på at ingen har fått tilgang til informasjonen deres.

Mnemonic har ikke konstatert at noe sikkerhetsbrudd har funnet sted. Personopplysningssikkerheten for våre kunder er ikke brutt. Kommunikasjonen mellom klokken og server er kryptert. Ingen har uautorisert fått tilgang til nøklene.

Det potensielle sikkerhetsproblemet baserte seg på en ubrukt kode og krever at flere komplekse trinn gjennomføres i et laboratoriemiljø.

Det er viktig å merke seg at den potensielle sikkerhetssvakheten krevde fysisk tilgang til Xplora 4-klokken og det private telefonnummeret. Selv med tilgang til både klokken, telefonnummeret og en kryptert SMS gikk bildet fra klokkens kamera kun til Xploras server i Tyskland i et svært sikkert Amazon Web Services-miljø som ikke er tilgjengelig for tredjeparter.

Vi har gjennomført en omfattende gjennomgang siden vi ble varslet og har ikke funnet noen indikasjon på at metoden har blitt brukt.

Etter at vi ble varslet, har vi utviklet en oppdatering for Xplora 4 som fjerner ubrukt kode, som mnemonic mener er mistenkelig. Den ble sendt ut kl. 08.00 den 9 oktober.