Kan jeg bruke SIM-kort fra en annen operatør? Kan jeg bruke SIM-kort fra en annen operatør?

Kan jeg bruke SIM-kort fra en annen operatør?

Xplora-tjenesten består av Xplora-klokken, Xplora-appen og vårt forhåndsinstallerte SIM-kort. Sammen utgjør disse tjenestene muligheten for at du og andre autoriserte kontakter kan kommunisere med barnets Xplora-klokke. På denne måten kan vi yte deg full service uavhengig om utfordringen skulle være med klokken, appen eller abonnementet.

Pris på app-tjenesten uten SIM-kort fra Xplora Mobile er 1188kr pr år, dette utgjør 99,- pr måned. Dette inkluderer tilgang til Xplora-appen på din smarttelefon. Det er derfor mer lønnsomt med vårt abonnement ettersom vi har foreldreappen inkludert i vårt abonnement. Faktura for app betales 1 gang i året, ikke hver måned.

Dersom du velger å benytte en annen operatør må du inngå en avtale om mobilabonnement med mobiloperatøren du ønsker å bruke. Månedlige kostnader fra mobiloperatøren du velger kommer i tillegg. Xplora Mobile tar ikke ansvar for feil eller svakheter ved tjenesten som følger av bytte til en tredjeparts SIM-kort. Dersom du opplever feil ved tjenesten vil det kunne ta lengre tid å få avhjulpet feilen på grunn av bytte av SIM-kort. Eventuell behandling av personopplysninger som gjøres av tredjepartsleverandør av SIM-kortet er underlagt tredjeparts ansvar og kontroll.