XPLORA 4 - Dekning og presisjon XPLORA 4 - Dekning og presisjon

XPLORA 4 - Dekning og presisjon

XPLORA 4 benytter seg av Telenors 2G, 3G og 4G nett.

Du finner dekningskart her:
https://www.telenor.no/privat/dekningskart/#tab2=0

XPLORA 4 er mindre enn en vanlig smarttelefon og har derfor også en mindre antenne. Klokken krever sterkere signaler enn en smarttelefon har og presisjon på GPS vil derfor variere avhengig av signalene mobilklokken får.

I tillegg skal den bæres på et barns arm, noe som gjør at det er ekstra krav til at radiosignalene ikke skal være for sterke. Dette er ivaretatt av at XPLORA er CE godkjent for bruken den er ment for i EU/EØS.

Siden XPLORA 4 ikke er like presis som en større enhet kan derfor avvik oppstå ved dårlige signaler. I enkelte tilfeller anbefaler vi å oppdatere lokasjonen med manuell knapp i appen, dersom posisjonen har noe fravik på første forsøk.

Dekningen er beregnet ut fra kartgrunnlag og datasimuleringer. Merk at det er flere faktorer som kan påvirke dekningen. Telenor jobber med å gjøre dekningsbildet enda mer nyansert, spesielt i byområder og skog- og fjordområder. Dekningen varierer etter hvor du befinner deg.

Variasjoner i landskapet, hvis du befinner deg i et betongbygg eller i en kjeller er eksempler på faktorer som kan påvirke dekningen der du befinner deg.

 

Kilder for posisjonering:

XPLORA 4 bruker tre kilder for posisjonering: GPS, WiFi og mobilnettverks triangulering.

GPS er den mest nøyaktige kilden, med en presisjonsradius på normalt 25 m - 100 m. GPS-signal er ikke tilgjengelig innendørs. Når XPLORA klokken befinner seg innendørs, bruker den WiFi for posisjonering, som har en større presisjonsradius enn GPS.

Når verken GPS eller WiFi er tilgjengelig, bruker klokken den kjente posisjonen til mobilmaster for å triangulere sin posisjon. Denne metoden er minst nøyaktig og brukes kun i det svært sjeldne tilfellet at verken GPS eller WiFi er tilgjengelig.

Dette vil derfor kunne påvirke presisjonen på lokasjonen til din XPLORA 4.