Med WiFi tilkoblet vil du få mer presis lokasjon hjemme.

XPLORA er ikke avhengig av WiFi for å fungere. Dersom du ikke får koblet til WiFi vil ikke dette ha noen stor betydning for bruken. All data er inkludert i vårt abonnement, så det vil heller ikke koste deg noe mer.

Dersom du ønsker å koble til WiFi, kan ikke ditt WiFi passord være lenger enn 12 tegn. XPLORA 3S støtter bare 2,4GHz router. Dersom du har en 5GHz router vil du ikke klare å koble din XPLORA til WiFi.

Håper dette var svar på ditt spørsmål.

 

 

Bilderesultat for wifi