XPLORA 4 - Legge til ekstra administrator XPLORA 4 - Legge til ekstra administrator

XPLORA 4 - Legge til ekstra administrator

Den første personen som synkroniserer XPLORA-klokken med i  sin app blir hovedforesatt. For at en til person skal bli hovedforesatt og få de samme rettighetene i appen, må dere gjøre følgende:

1. Den som skal få tilgang som hovedforesatt i appen må først laste ned appen "XPLORA 4 & GO" til sin smarttelefon og opprette en egen bruker.

2. Den som allerede er hovedforesatt må deretter legge till personen som kontakt i sin app.

3. Når det er gjort, gå til personen i kontaktlisten og velg "Sett som hovedforesatt".

 

Nå er den ekstra hovedforesatte lagt til og kan se XPLORA-klokkens posisjon, endre innstillinger etc.