Den eneste forskjellen på våre abonnement er prisen per måned. Velger du forskuddsbetaling, vil du få opp til 14% rabatt på abonnementet.

Velg mellom et av disse seks:

Alternativ 1:
Forskuddsbetaling av abonnementet for 12 måneder.
Basic: abonnementet koster tilsvarende kr. 129,- per måned.
Premium: abonnementet koster tilsvarende kr. 159,- per måned.
Etter at avtalt periode for forhåndsbetaling utløper, går avtalen over i en løpende månedlig avtale med månedlig betaling for abonnementet. Månedlig betaling vil variere etter valgt abonnement.

Alternativ 2:
Forskuddsbetaling av abonnementet for 6 måneder.
Basic: abonnementet koster tilsvarende kr. 139,- per måned.
Premium: abonnementet koster tilsvarende kr. 169,- per måned.
Etter at avtalt periode for forhåndsbetaling utløper, går avtalen over i en løpende månedlig avtale med månedlig betaling for abonnementet. Månedlig betaling vil variere etter valgt abonnement.

Alternativ 3:
Månedlig betaling med forskuddsfakturering.
Basic: abonnementet koster fast kr. 149,- per måned.
Premium: abonnementet koster fast kr. 179,- per måned.

Inkludert i alle alternativer har du fri bruk av minutter, SMS, og inkludert data i Norge og EU/EØS. Vær oppmerksom på at egne priser gjelder fra Norge til utlandet, for fly, offshore og skip, til spesialnumre og bruk utenfor EU/EØS. Abonnementet har ingen bindingstid. Dersom du sier opp abonnementet i den forskuddsbetalte perioden, gjelder for alternativ 1 eller 2, påløper det et bruddgebyr. Bruddgebyret reduseres trinnvis og er begrenset oppad til samlede økonomiske fordelen ved det forskuddsbetalte abonnementet ut gjenværende del av den forskuddsbetalte perioden.

Eksempel: Du har forskuddsbetalt 12 mnd og har 5 mnd igjen ved oppsigelse. Bruddgebyret blir da kr 100 (5 mnd x 20 kr)

Oppsigelsestiden for alle abonnement er 1 mnd gjeldende fra den første dagen i neste mnd.