XPLORA GO: Endring av modus XPLORA GO: Endring av modus

XPLORA GO: Endring av modus

XPLORA GO har to forskjellige moduser med forskjellige funksjoner:

  • Barnemodus, som lar deg bruke XPLORA GO som en telefon for barn.
  • Assets modus, som gir muligheten for å bruke XPLORA GO som en GPS. 

XPLORA GO kommer i "Assets modus" og må endres for å få tilgang til flere funksjoner i appen. 

For å endre modus på XPLORA GO, åpner du innstillingsmenyen på enheten. Du får tilgang til det gjennom følgende ikon i hovedmenyen: settings-iconxgox3s.png
I innstillingsmenyen velger du "icon_changemode_xgo.pngEndre modus"

Etter å ha valgt ønsket modus, trykk på den for å bekrefte. En forespørsel vil bli sendt til appen til enhetens administrator. Hvis administratoren godtar endringsforespørselen, blir den nye modusen satt.

For å unngå misbruk, vil forespørselen avbrytes hvis administratoren ikke godtar forespørselen innen 30 sekunder. Vi anbefaler at klokken bruker brarnemodus til en hver tid.