Kan flere foresatte ha full tilgang? Kan flere foresatte ha full tilgang?

Kan flere foresatte ha full tilgang?

For XPLORA er det den første personen som synkroniserer klokken med sin bruker i appen som blir hovedforesatt. Hovedforesatt kan derimot legge til flere hovedforesatte fra appen.


Vennligst følg denne fremgangsmåten:

1. Den som skal få hovedforesattes tilgang av en som allerede er hovedforesatt må gjøre følgende:

- Laste ned XPLORA appen på sin mobiltelefon.

- Opprette en bruker i appen med sitt eget mobiltelefonnummer.

2. Den som allerede er hovedforesatt må deretter gjøre følgende:

- Åpne appen på sin egen mobiltelefon.
- Trykk på "Kontakter" fra menyen.
- Velg personen som skal ha admin tilgang/tilgang som hovedforesatt (Dersom vedkommende ikke allerede ligger inne som en kontakt, må personen legges til som kontakt).
- Trykk på "Sett som hovedforesatt".