Teknologian pitää mukautua lapsiin, ei päinvastoin.

XPLORA - Lasten ensimmäinen puhelin